Skip to main content

YEAH - Handvesten "Attitude" en "Vaardigheid"

Geplaatst in

Wat is het project YEAH juist ?

Wat ook hun niveau of hun aantal deelnames is aan de kampioenschappen of aan de tornooien, alle jongeren die lid zijn van Hurricane en in orde met het lidgeld, hebben de mogelijkheid de begeleide trainingen te volgen.

In 2019 wilden de betrokken coaches zich inzetten voor coördinatie, consistentie, transparantie en ernst bij de opvolging van de jongeren van onze club. Ze hebben een opleidingskader opgezet en, met akkoord van het bestuur, hebben ze het project YEAH («Youth Education Academy Hurricane») in het leven geroepen.

De «Youth Education Academy Hurricane» heeft als missie het begeleiden, zowel individueel als collectief, van alle jongeren die lid zijn van onze club en deelnemen aan trainingen. Het doel is om zo goed mogelijk hun vooruitgang op te volgen, om hen de waarden bij te brengen die door de sport worden overgebracht en om ervoor te zorgen dat elke jongere zich kan ontwikkelen en zich goed voelt in onze club.

Het is in deze optiek dat de trainers van YEAH twee charters (handvesten) voor onze jongeren, hun ouders en het geheel van onze leden, hebben opgesteld. Deze twee handvesten werden goedgekeurd door ons bestuur en gecommuniceerd naar alle trainers van Hurricane. Zij zijn in onze club gepubliceerd en zijn vandaag ook op onze website gepubliceerd zodat iedereen er kennis kan van nemen.

- Het handvest "Vaardigheid" vat de verschillende trainingssessies samen die aan jongeren worden aangeboden en de vaardigheden die nodig zijn om van de ene groep naar de andere te gaan.
- Het handvest "Attitude" herinnert aan de basisprincipes van samenleven en is in de eerste plaats gericht op jongeren, maar ook op alle clubleden, ongeacht hun leeftijd.

Zij zijn beschikbaar in de bijlagen.

Veel leesplezier en Go Hurricane !

Bestand(en) geassocieerd met deze pagina: